Προτείνω ...

Συμπαραστάτης του Δημότη& των Επιχειρήσεων

Προτείνω στην Δημοτική αρχή να μελετήσει(κυρίως νομικά) την δυνατότητα δημιουργίας του ανωτέρου θεσμού που παραθέτω, ώστε ο Δήμος να διεισδύσει πιο εύκολα στην τοπική κοινωνία, αλλά και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις σε καθημερινό επίπεδο.

4 ψήφους
Ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (σκέφτεται…)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης