Προτείνω ...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Με την αξιοποίηση της σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, θα μπορούν οι πολίτες έχοντας πρόσβαση στην εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την γνώμη τους συμμετέχοντας έστω και έμμεσα στην διαμόρφωση αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμμετοχική δημοκρατία και συλλογικότητα.

1 ψήφος
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης