Προτείνω ...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Με την αξιοποίηση της σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, θα μπορούν οι πολίτες έχοντας πρόσβαση στην εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την γνώμη τους συμμετέχοντας έστω και έμμεσα στην διαμόρφωση αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμμετοχική δημοκρατία και συλλογικότητα.

1 ψήφος
Ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (σκέφτεται…)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης