Προτείνω ...

Δημιουργία κοινωνικής ιματιοθήκης

Στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρώπινης προσφοράς,θα μπορούσε να υλοποιηθεί η ως άνω ιδέα με είδη ένδυσης, υπόδησης και άλλα χρήσιμα και πρακτικά αντικείμενα τα οποία θα προέρχονται από δωρεές επιχειρήσεων,φορέων και συνδημοτών μας.

1 ψήφος
Ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (σκέφτεται…)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης