Προτείνω ...

Περιορισμός των τραπεζιών και καθισμάτων στην πλατεία του Αγίου Λαζάρου

Στόχος θα πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθμιση της πλατείας του Αγίου Λαζάρου, ώστε και οι επιχειρήσεις να δουλέψουν σε δύσκολες
εποχές, αλλά σε ένα τέτοιο βαθμό που θα υπάρχει ορθολογισμός και
όχι εμπορευματοποίηση των πάντων. Αν το δει κανείς πολύ αντικειμενικά, έχουμε πολλά τραπέζια και τα λοιπά σε μια μικρή πλατεία. Δεν υπάρχει άλλωστε επιχειρηματικότητα χωρίς πολιτισμό και ηθική.

4 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης