Προτείνω ...

Περιορισμός των τραπεζιών και καθισμάτων στην πλατεία του Αγίου Λαζάρου

Στόχος θα πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθμιση της πλατείας του Αγίου Λαζάρου, ώστε και οι επιχειρήσεις να δουλέψουν σε δύσκολες
εποχές, αλλά σε ένα τέτοιο βαθμό που θα υπάρχει ορθολογισμός και
όχι εμπορευματοποίηση των πάντων. Αν το δει κανείς πολύ αντικειμενικά, έχουμε πολλά τραπέζια και τα λοιπά σε μια μικρή πλατεία. Δεν υπάρχει άλλωστε επιχειρηματικότητα χωρίς πολιτισμό και ηθική.

4 ψήφους
Ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (σκέφτεται…)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης