Προτείνω ...

Δημιουργία λαϊκής αγοράς για τους άπορους συμπολίτες του Δήμου μας

Πρακτικά για να υλοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ο Δήμος μας και να συνεργαστεί με την Ένωση Λαϊκών Αγορών Αττικής, ώστε μια με δύο Κυριακές τον μήνα να απευθύνονται εκεί οι άποροι και πληγέντες από την λαίλαπα της κρίσης, συμπολίτες μας.

4 ψήφους
Ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (σκέφτεται…)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης