Προτείνω ...

Ανακοίνωση στο site του Δήμου: Προϋπολογισμός- Απολογισμός- Ισολογισμός του Δήμου

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, πληροφόρηση και λογοδοσία στους Δημότες, ώστε να γνωρίζουν που πάνε οι φόροι-τέλη που πληρώνουν και όχι γκρίζες καταστάσεις απόκρυψης και σκότους που ζήσαμε όλοι μας.
Μιχάλης Π. Τσεπενέκας
Μιχάλης Π. Τσεπενέκας

5 ψήφους
Ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (σκέφτεται…)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Επαναφορά
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συμφωνώ με τους Όροι Χρήσης
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης