Προτείνω ...

Ανακοίνωση στο site του Δήμου: Προϋπολογισμός- Απολογισμός- Ισολογισμός του Δήμου

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, πληροφόρηση και λογοδοσία στους Δημότες, ώστε να γνωρίζουν που πάνε οι φόροι-τέλη που πληρώνουν και όχι γκρίζες καταστάσεις απόκρυψης και σκότους που ζήσαμε όλοι μας.
Μιχάλης Π. Τσεπενέκας
Μιχάλης Π. Τσεπενέκας

5 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης