Προτείνω ...

Δημιουργία θεραπευτικών προγραμμάτων κολύμβησης για άτομα με αναπηρία

Πρακτικά, ο Δήμος θα μπορούσε να προωθήσει διάφορα θεραπευτικά προγράμματα, συγκεκριμένα για άτομα με αναπηρία- δεν έχω ακούσει να γίνεται κάποια τέτοια κοινωνική δράση- .
Σε δύσκολες εποχές θα πρέπει να αναδικνύονται οι αξίες της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης στους συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα και υποφέρουν αυτοί και οι οικογένειες τους.

0 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης