Προτείνω ...

Δημιουργία θεραπευτικών προγραμμάτων κολύμβησης για άτομα με αναπηρία

Πρακτικά, ο Δήμος θα μπορούσε να προωθήσει διάφορα θεραπευτικά προγράμματα, συγκεκριμένα για άτομα με αναπηρία- δεν έχω ακούσει να γίνεται κάποια τέτοια κοινωνική δράση- .
Σε δύσκολες εποχές θα πρέπει να αναδικνύονται οι αξίες της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης στους συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα και υποφέρουν αυτοί και οι οικογένειες τους.

0 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base