Προτείνω ...

Συμπαραστάτης του Δημότη& των Επιχειρήσεων

Προτείνω στην Δημοτική αρχή να μελετήσει(κυρίως νομικά) την δυνατότητα δημιουργίας του ανωτέρου θεσμού που παραθέτω, ώστε ο Δήμος να διεισδύσει πιο εύκολα στην τοπική κοινωνία, αλλά και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις σε καθημερινό επίπεδο.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base