Προτείνω ...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Με την αξιοποίηση της σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, θα μπορούν οι πολίτες έχοντας πρόσβαση στην εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την γνώμη τους συμμετέχοντας έστω και έμμεσα στην διαμόρφωση αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμμετοχική δημοκρατία και συλλογικότητα.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base