Προτείνω ...

Δημιουργία κοινωνικής ιματιοθήκης

Στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρώπινης προσφοράς,θα μπορούσε να υλοποιηθεί η ως άνω ιδέα με είδη ένδυσης, υπόδησης και άλλα χρήσιμα και πρακτικά αντικείμενα τα οποία θα προέρχονται από δωρεές επιχειρήσεων,φορέων και συνδημοτών μας.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base