Προτείνω ...

Να βελτιωθούν οι υποδομές του δήμου για τους πεζούς - πεζοδρόμια, διαβάσεις, φανάρια, ράμπες ΑμεΑ

Όταν οδηγούμε, σταματάμε κάθε λίγο γιατί όλοι οι πεζοί είναι στο δρόμο. Όταν περπατούμε, βγαίνουμε στο δρόμο γιατί δεν υπάρχει χώρος να περπατήσουμε. Όλοι οι γονείς με μωρά δεν έχουν από που να περάσουν και κυκλοφορούν ανάμεσα στ' αυτοκίνητα. Να βελτιωθούν τα πεζοδρόμια για να σταματήσει πια αυτός ο παιδεμός των πολιτών. Και να γίνει γρήγορα, πριν κάποιος από εμάς βρεθεί στο νοσοκομείο (ή στα δικαστήρια).

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ilia Xm shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Πολύ ουσιαστική ιδέα και με σοβαρό κοινωνικό πρόσημο. Θα προσέθετα ως σκέψη να πεζοδρομιθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Τμώλου- ύστερα από μελέτη βέβαια- με αποτέλεσμα
    να αναβαθμιστεί περιβαντολλογικά το κομμάτι αυτό και να πάρει αξία.

Feedback and Knowledge Base