Προτείνω ...

Περιορισμός των τραπεζιών και καθισμάτων στην πλατεία του Αγίου Λαζάρου

Στόχος θα πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθμιση της πλατείας του Αγίου Λαζάρου, ώστε και οι επιχειρήσεις να δουλέψουν σε δύσκολες
εποχές, αλλά σε ένα τέτοιο βαθμό που θα υπάρχει ορθολογισμός και
όχι εμπορευματοποίηση των πάντων. Αν το δει κανείς πολύ αντικειμενικά, έχουμε πολλά τραπέζια και τα λοιπά σε μια μικρή πλατεία. Δεν υπάρχει άλλωστε επιχειρηματικότητα χωρίς πολιτισμό και ηθική.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base