Προτείνω ...

Ουσιαστικότερη αξιοποίηση του πάρκου της Λαμπηδόνας και αναμόρφωση του Κουταλά

Σε ότι αφορά την Λαμπηδόνα, θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή(αφού δεν το έκανε η προηγούμενη για λόγους σκοπιμοτήτων),να διενεργήσει
διαφανή ανοικτό διαγωνισμό με προσφορές που θα κατατεθούν,ώστε
ο Αγιος Λάζαρος να αποσυμφορηθεί, ο Δήμος να αυξήσει τα έσοδα του και το κυριότερο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, άρα και ανάπτυξη που όλοι θέλουμε,αλλά δεν μπορούμε να την πράξουμε.
Αναφορικά με τον Κουταλά, που πραγματικά είναι ένας πνεύμονας,θα
πρέπει να φτιαχτεί ένα αναψυκτήριο με τα βασικά: νερό, καφέδες και αναψυκτικά, να φτιαχτούν τα ρημαγμένα γήπεδα να παίζουν τα παιδιά
και να αντιμετωπιστεί η αποκομιδή των απορριμμάτων με πολύ περισσότερων της μία, διελεύσεων των οχημάτων του Δήμου. Αποτέλεσμα, θα είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η αύξηση των εσόδων του Δήμου,η αύξηση των θέσεων εργασίας και η αύξηση
της επισκεψιμότητας και από άλλες περιοχές. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάζεται αλλαγή αντίληψης, δουλειά,όραμα, στόχος σύγκρουση με συμφέροντα,ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και των όποιων ΣΔΙΤ.

3 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης