Προτείνω ...

Δημιουργία αναψυκτηρίου στο γήπεδο στα Άστρα

Προτείνω στην νέα Δημοτική Αρχή, να σκεφτεί σοβαρά την δημιουργία
ενός κατά τα άλλα απλού αναψυκτήριου στον χώρο του γηπέδου, στα Άστρα. Προκειμένου να μην δημιουργηθεί extra κόστος, ας ανακαινιστεί ο ήδη υπάρχον χώρος ο οποίος θα μπορεί απλά να προσφέρει καφέ, αναψυκτικά και νερό. Αποτέλεσμα θα είναι ο Δήμος να δημιουργήσει έσοδα, οι γονείς με τα παιδιά θα ευχαριστηθούν και αυτό θα διαδοθεί ευρύτερα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο,αρκεί να υπάρχει βούληση, όρεξη για δουλειά, στόχος και όραμα. Οι άξιοι και οι
ικανοί άλλωστε φαίνονται στα δύσκολα και στην ανηφόρα.

Μιχάλης Τσεπενέκας

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base