Προτείνω ...

Δημιουργία αναψυκτηρίου στο γήπεδο στα Άστρα

Προτείνω στην νέα Δημοτική Αρχή, να σκεφτεί σοβαρά την δημιουργία
ενός κατά τα άλλα απλού αναψυκτήριου στον χώρο του γηπέδου, στα Άστρα. Προκειμένου να μην δημιουργηθεί extra κόστος, ας ανακαινιστεί ο ήδη υπάρχον χώρος ο οποίος θα μπορεί απλά να προσφέρει καφέ, αναψυκτικά και νερό. Αποτέλεσμα θα είναι ο Δήμος να δημιουργήσει έσοδα, οι γονείς με τα παιδιά θα ευχαριστηθούν και αυτό θα διαδοθεί ευρύτερα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο,αρκεί να υπάρχει βούληση, όρεξη για δουλειά, στόχος και όραμα. Οι άξιοι και οι
ικανοί άλλωστε φαίνονται στα δύσκολα και στην ανηφόρα.

Μιχάλης Τσεπενέκας

7 ψήφους
ψηφίστε
Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Έχετε ! (?) (περιμένετε …)
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ μοιράστηκε αυτή την ιδέα  ·   ·  Σημειώστε την ιδέα ως ακατάλληλη …  ·  Διαχειριστής →

0 σχόλια

Σύνδεση
Ελέγξτε!
(σκέψης ...)
Reset
ή συνδεθείτε με
  • facebook
  • google
Συνδεδεμένος ως (Έξοδος)
Γίνεται προσθήκη…

Σχόλια και Βάσης Γνώσης