Προτείνω ...

Δημιουργία λαϊκής αγοράς για τους άπορους συμπολίτες του Δήμου μας

Πρακτικά για να υλοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ο Δήμος μας και να συνεργαστεί με την Ένωση Λαϊκών Αγορών Αττικής, ώστε μια με δύο Κυριακές τον μήνα να απευθύνονται εκεί οι άποροι και πληγέντες από την λαίλαπα της κρίσης, συμπολίτες μας.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base