Προτείνω ...

Δημιουργία Κοινωνικού Ωδείου

Για τα παιδιά των συνδημοτών μας, που δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες για μουσικές σπουδές και έχουν πληγεί βάναυσα από την λαίλαπα της ανθρωπιστικής κρίσης.

Μιχάλης Π. Τσεπενέκας

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Ilia Xm commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Υπάρχει κοινωνικό ωδείο: Κολοκοτρώνη 114 - Βύρωνας, τηλ: 211 2151114

Feedback and Knowledge Base