Προτείνω ...

Ανακοίνωση στο site του Δήμου: Προϋπολογισμός- Απολογισμός- Ισολογισμός του Δήμου

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, πληροφόρηση και λογοδοσία στους Δημότες, ώστε να γνωρίζουν που πάνε οι φόροι-τέλη που πληρώνουν και όχι γκρίζες καταστάσεις απόκρυψης και σκότους που ζήσαμε όλοι μας.
Μιχάλης Π. Τσεπενέκας
Μιχάλης Π. Τσεπενέκας

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base