ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ

My feedback

 1. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ commented  · 

  Πολύ ουσιαστική ιδέα και με σοβαρό κοινωνικό πρόσημο. Θα προσέθετα ως σκέψη να πεζοδρομιθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Τμώλου- ύστερα από μελέτη βέβαια- με αποτέλεσμα
  να αναβαθμιστεί περιβαντολλογικά το κομμάτι αυτό και να πάρει αξία.

 2. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 3. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 4. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 5. 0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 6. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ supported this idea  · 
 7. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 8. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 9. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 10. 7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 11. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 
 12. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Προτάσεις - Ιδέες  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base